Aktualności

wróć

Chłodnie wentylatorowe i kominowe

Wentylatorowe chłodnie wody  należą do urządzeń, które zapewniają tańsze, energooszczędne rozwiązania w procesach przemysłowych, a jednocześnie nie wpływają negatywnie na środowisko. Uznaje się że chłodnie wentylatorowe są najbardziej wydajnymi urządzeniami.

W chłodniach wentylatorowych ciąg sztuczny wytwarzany jest najczęściej przez wentylator śmigłowy, umieszczony w górnej części chłodni nad wodorozdziałem. Nad zraszalnikiem umieszcza się tzw. eliminator unosu kropel który zatrzymuje unoszone przez silny prąd powietrza krople wody, ograniczając tym samym straty wody.

Głównym czynnikiem chłodzącym w procesach technologicznych w większości gałęziach przemysłu jest woda. Wykorzystanie w procesie chłodzenia chłodni wentylatorowych  powoduje oszczędność wody na poziomie 97%.

W chłodniach wentylatorowych następuje rozproszenie w powietrzu strumienia ciepła pobranego przez wodę chłodzącą. W wyniku odparowania  do przepływającej strugi powietrza niewielkiej części  strumienia chłodzonej wody , przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej pobieranej od strugi wody oraz w skutek konwekcji zachodzi proces chłodzenia.

 

Zasada działania chłodni wentylatorowej:

Za pomocą pomp, ciepła woda z układu doprowadzana jest do kolektora głównego a następnie za pomocą systemu rurowego dystrybuowana jest do układu zraszającego, gdzie za pomocą dysz zraszających woda zostaje rozdeszczowana na system bloków ociekowych zwanych zraszalnikami. Zraszalniki charakteryzują się dużą powierzchnią wymiany. Ociekająca woda, która spływa po zraszalnikach dostaje się do zbiornika znajdującego się pod chłodnią wentylatorową skąd  z powrotem tłoczona jest do chłodzonych urządzeń.

Stopień schłodzenia wody w chłodni mokrej zależy od temperatury termometru wilgotnego, , ilości powietrza ( wydajności wentylatora) oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych w samych chłodniach.

 

BUDOWA chłodni wentylatorowej.

 1. Wentylator-osiowywentylator jest częścią mechanicznego wyposażenia chłodni, jego zadaniem jest wytworzenie przepływu powietrza przez chłodnię, w zależności od warunków temperaturowych możemy regulować wydajność wentylatora
 2. Eliminator unosu kropel- wypełnienie z tworzywa sztucznego najczęściej z PP, charakteryzujące się małymi oporami , ułożone nad wodorozdziałem, zapobiega porywaniu kropel wody poza chłodnię
 3. Wodorozdział- składa się z głównego kolektora oraz systemu rur z dyszami rozpryskowymi do dystrybuowania wody nad zraszalnikiem
 4. Zraszalnik – wypełnienie z tworzywa sztucznego PP/PVC o różnej strukturze, ułożone na ruszcie wsporczym, charakteryzuje się dużą powierzchnią wymiany
 5. Żaluzje wlotu powietrza – wykonane z tworzywa lub ze stali, montowane są w oknach wlotowych chłodni, przez swoją charakterystyczna budowę, poprawiają  napływ powietrza do chłodni równocześnie zabezpieczając przed przedostaniem się do chłodni niepożądanych elementów.
 6. Basen – wykonany z kompozytów szklano-poliestrowych lub betonu zbiornik ma za zadanie zbieranie wody, która spływa po zraszalnikach
 7. Konstrukcja chłodni- ściany chłodni wykonane są z kompozytów szklano-poliestrowych, pozostałe elementy to stal kwasoodporna, zastosowanie takich materiałów zapewnia długą pracę chłodni bez konieczności konserwacji

 

Kominowe chłodnie wody- służą do schładzania wody obiegowej w procesach produkcyjnych i przemysłowych, gdzie z różnych postaci energii  chemicznej, mechanicznej, elektrycznej) wytwarzane jest ciepło. Jeżeli ciepło nie jest wykorzystywane musi zostać odprowadzone przez chłodnię. W chłodniach kominowych podobnie jak w chłodniach wentylatorowych ochłodzenie wody uzyskiwane jest dzięki odparowaniu niewielkiej części wody ok 2%  oraz w skutek wymiany ciepła pomiędzy wodą a powietrzem na drodze konwekcji. Różnica jest taka, że w chłodniach kominowych mamy ciąg naturalny natomiast w chłodniach wentylatorowych, jak sama nazwa mówi ciąg powietrza wytwarza wentylator osiowy.

Duże chłodnie kominowe budowane są do chłodzenia wody w dużych blokach energetycznych w większości zakładów energetycznych. W Polsce do największych chłodni kominowych zaliczamy chłodnie w Opolu i Bełchatowie 132 metry, natomiast na świecie najwyższa chłodnia ma 200 metrów i znajduje się w Niemczech - Nadrenia-Północnej Westfalia. Pomimo że budowa chłodni kominowej wiąże się z dużym nakładem finansowych, to już jej eksploatacja rekompensuje poniesione koszty związane z budową.

 

 

Zastosowanie chłodni wentylatorowych:

 1. Przemysł rolniczy
 • Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • Cukrownie
 • Browary
 • Mleczarnie

 

 1. Przemysł tworzyw sztucznych
 2. Przemysł celulozowo- papierniczy
 3. Zakłady chemiczne
 4. Zakłady hutnicze
 5. Zakłady rafineryjne
 6. Zakłady tłuszczowe
 7. Cementownie
 8. Elektrownie
 9. Elektrociepłownie
 10. Zakłady koksownicze
 11. Zakłady mechaniczne, gdzie wymagane jest chłodzenie urządzeń wodą

 

 

 

Problemy związane z użytkowaniem chłodni :

 

W wyniku eksploatacji chłodni zazwyczaj po pewnym czasie konieczny jest remont lub też modernizacja.  Związane jest to z warunkami jakie panują wewnątrz chłodni:

 • Wysoka temperatura
 • Duża wilgotność
 • Różna jakość wody obiegowej doprowadzanej do układu

Wpływ ma również miejsce gdzie ustawione są chłodnie. Czasami do układu wpinane są nowe urządzenia które również powodują że układ który był zaprojektowany dla konkretnych urządzeń teraz nie jest już optymalny.

 

ELEMENTY CHŁODNI NARAŻONE NA USZKODZENIE, ZATKANIE OBNIŻENIE SWOJEJ WYDAJNOŚCI.

 1. Konstrukcja chłodni- materiał z którego wykonana jest konstrukcja chłodni to beton, kompozyt szklano-poliestrowy, stal lub drewno. Ze względu na środowisko w którym pracuje chłodnia , narażona  jest na oddziaływanie korozyjne  każdy z wyżej wymienionych materiałów po pewnym czasie ulega zniszczeniu, warstwa zabezpieczająca zostaje uszkodzona co prowadzi do dalszej degradacji struktur materiałów.

 

 1. Zraszalniki- w wyniku długotrwałego utrzymywania się w chłodni niekorzystnych warunków, w kanałach zraszalników zaczynają osadzać się zanieczyszczenia:

 

 • Glony
 • Osady wapienne
 • Związki żelaza , krzemu
 • Piasek
 • Liście z drzew
 • Zanieczyszczenia związane z procesem produkcyjnym ( oleje, opiłki np..)

Zanieczyszczenia powodują ograniczenie przepływu wody prze zraszalnik a tym samym zmniejszają jeGO wydajność. Dodatkowo zwiększa się masa pakietu, która często wzrasta kilkadziesiąt  razy. Stanowi to duże zagrożenie dla rusztu wsporczego utrzymującego system zraszalników i często może prowadzić do uszkodzenia chłodni lub do katastrofy budowlanej.

 

 1. Eliminator unosu kropel- zanieczyszczenia znajdujące się w chłodni powodują również obniżenie sprawności odkraplaczy, zatkane, obrośnięte przez glony kanały, pogarszają przepływ powietrza

 

 1. Dysze zraszające- zanieczyszczone i zapchane dysze rozbryzgowe, powodują że woda która powinna być równomiernie rozdeszczowana często nie przepływa przez dyszę lub jest tak rozbryzgiwana, że powoduje uszkodzenie zraszalnika a w konsekwencji obniża wydajności chłodni. Często kamień osadzający się na dyszach powoduje ich uszkodzenie

 

 

 1. Wodorozdział- kolektor główny wraz z systemem rur rozprowadzających wodę, w wyniku niskiej jakości wody również ulega zatkaniu, powstają zatory który utrudniają przepływ wody, osady tam powstające zazwyczaj są bardzo twarde i ciężko je usunąć nawet pod wysokim ciśnieniem. Rury wodorozdziału narażone są również na korozję.

 

 

 1. Basen chłodni- w zbiorniku w którym gromadzi się ochłodzona woda, można zaobserwować znaczna ilość osadów, rozwijają się bakterienp. typu legionella. Często w chłodniach gdzie nie mamy żaluzji wlotu powietrza wiatr nawiewa pyły, liście różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne. Większość zanieczyszczeń zostaje zassane przez pompy ssąco-tłoczące i trafiają do układu powodując zatory w kolejnych urządzeniach wpływając na ich funkcjonalność.

 

 

 

ZALETY CHŁODNI WENTYLATOROWYCH

 

 1. Maksymalna wydajność
 2. Wysoka sprawności w chłodzeniu wody obiegowej
 3. Wysoka energooszczędność
 4. Niezawodność i duża wytrzymałość
 5. Ekologiczne źródło chłodu
 6. Indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta