Prezentacja firmy Energotech Sp.z.o.o

Witamy na stronie firmy Energotech Sp.z o.o, wyłącznego przedstawiciela firmy Enexio Poland Sp . z.o.o  (certyfikat przedstawicielstwa) Spółka Energotech została założona 12.09.2012r., działa w branży wykonawstwa instalacji przemysłowych oraz gospodarki wodno- ściekowej. Firma prowadzi prace instalacyjne i montażowe z zakresu gospodarki energetycznej i wodno- ściekowej na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w dostarczaniu wypełnień do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej. Oferujemy komponenty dla chłodnictwa przemysłowego.

Wykonujemy remonty/modernizacje na następujących obiektach

 •        Chłodnie kominowe
 •        Chłodnie wentylatorowe
 •        Oczyszczalnie ścieków
 •        Stacje uzdatniania wody
 •        Stacje demineralizacji wody
 •        Akcelatory

Wykonujemy:

 •        Systemy drenażowe
 •        Systemy odwodnieni
 •        Systemy zabudowy lameli
 •        Systemy filtracji cieczy
 •        Systemy separacji cieczy

Prowadzimy wszelkiego rodzaju prace wykonawcze i montażowe na obiektach budownictwa przemysłowego. Posiadamy bogate doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę. Znajomość branży energetycznej oraz ściekowej to z pewnością nasze atuty, które pozwalają nam na zaoferowanie konkurencyjnych rozwiązań. 

Zakres naszych usług obejmuję:

 •        Przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie
 •        Wykonanie niezbędnych pomiarów
 •        Wybór odpowiedniego rozwiązania
 •        Dobór odpowiedniego typu wypełnienia
 •        Dobór odpowiedniej wysokości wypełnienia
 •        Nadzór nad jakością produktu
 •        Dopilnowanie terminów dostaw
 •        Sprawne przeprowadzenie remontu/modernizacji
 •        Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
 •        Utrzymanie stałego kontaktu z klientem

Oferta Energotech Sp.z.o.o

CHŁODZENIE WODY PRZEMYSŁOWEJ

 • Wypełnienia siatkowe
 • Wypełnienia krzyżowo-kanałowe
 • Wypełnienia prosto-kanałowe
 • Odkraplacze i eliminatory unosu kropel
 • Zespoły rozpryskowe
 • Systemy wsporcze

OCZYSZCZANIE I UZDATNIANIE WODY

 • Wypełnieni do złóż biologicznych krzyżowo-kanałowe
 • Wypełnienie do złóż biologicznych prosto-kanałowe
 • Wypełnienie do złóż biologicznych przestrzenne
 • Ruchome wypełnienie złóż biologicznych
 • Wypełnienie lamelowe
 • Wypełnienie do separacji cieczy
  i substancji ropopochodnych

WODA GRUNTOWA I OPADOWA

 • Skrzynki do drenażu rozsączającego